Bilder till Assemblin Växjö


Ett nytt nummer av Assemblin branschmagasin, EXI:FOTO i samarbete med Hallgren Media. Fyra drivna medarbetare på företaget presenterades och berättade om hur det är att vara tjej i ett traditionellt mansdominerat yrke.


© 2020 Anders Howerdal  EXI:FOTO anders@exi-foto.se 073-1536522

Medlem i Svenska Fotografers Förbund

  • Facebook
  • Instagram