• Anders Howerdal

Bilder till Assemblin Växjö


Ett nytt nummer av Assemblin branschmagasin, EXI:FOTO i samarbete med Hallgren Media. Fyra drivna medarbetare på företaget presenterades och berättade om hur det är att vara tjej i ett traditionellt mansdominerat yrke.


9 visningar